מאמר: שישים שנה ל"ליל ברווזי המים" ול"משקם" אמ"ן – חיים הרצוג

מאמר: שישים שנה ל"ליל ברווזי המים" ול"משקם" אמ"ן – חיים הרצוג

"שישים שנה ל"ליל ברווזי המים" ול"משקם" אמ"ן – חיים הרצוג", יוסף ארגמן ב"מבט מלמ", עמ' 34-35.

https://www.intelligence.org.il/userfiles/banners/mabat%20malam%2084b.pdf

 

לשתף את המאמר הזה: