שרה הרצוג

הרבנית שרה הרצוג

שרה הרצוג, אימו של חיים הרצוג, נולדה בריגה, כיום לטביה, בשנת 1896. הוריה היו שיינה לבית פייקמפנר והרב שמואל יצחק הילמן, רב ראשי בגלאזגו ובבית הדין בלונדון, מייסד ישיבת “אוהל תורה” ומחבר סדרת ספרי “אור הישר”.

שרה הרצוג נישאה לרב יצחק הרצוג בשנת 1917 וליוותה אותו בכהונותיו כרב ראשי באירלנד ובארץ ישראל. באירלנד נולדו שני ילדיה – חיים הרצוג, שנקרא על שם הרב חיים סולובייצ’יק מבריסק, -שהסמיך את אביה הרב הילמן לרבנות, ויעקב הרצוג שנקרא על שם הרידב”ז.

כמו בעלה, גם שרה הרצוג לקחה חלק במאבק בבריטים בימי טרום המדינה והובילה במקביל לבעלה הפגנות נשים כנגד “הספר הלבן”, לצד רחל ינאית בן צבי. 

לאחר הקמת המדינה פעלה הרבנית הרצוג לקידום מעמד האישה בישראל ובעיקר לקידום מעמד האישה הדתייה. היא הובילה את איחוד “ארגון נשות המזרחי בארץ ישראל” שהוקם על ידה עם ארגונים נוספים והקימה את “אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית”. הרבנית הרצוג הייתה הראשונה לעמוד בראש תנועת “אמונה”.

נושא נוסף לו הקדישה את מיטב מרצה היה תחום בריאות הנפש. שרה הרצוג הקימה בית חולים פסיכיאטרי ראשון מסוגו בארץ וקידמה את המודעות לבעיות גריאטריות, בעיות נפש והתמכרויות. בית החולים הממוקם בירושלים ממשיך לפעול בצורה נרחבת ונושא כיום את שמה – “המרכז הרפואי הרצוג”. 

שרה הרצוג הלכה לעולמה בשנת 1979 (התשל”ט) בגיל 83.

שרה הרצוג

שרה הרצוג