שידור ביום הקרבות השלישי וסיקור שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים

שידור ביום הקרבות השלישי וסיקור שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים

בתאריך 7.6.1967
שידור בבוקר יום הקרבות השני במלחמת ששת הימים

שידור בבוקר יום הקרבות השני במלחמת ששת הימים

בתאריך 6.6.1967
קטע קצר משידוריו בששת הימים באנגלית ברקע לתמונות מהמלחמה

קטע קצר משידוריו בששת הימים באנגלית ברקע לתמונות מהמלחמה

1 2 3

קרדיטים ותודות מיוחדות: ארכיון רשות השידור, תאגיד השידור הציבורי, ארכיון AP