שידור לקראת מלחמת ששת הימים

שידור לקראת מלחמת ששת הימים

בתאריך 29.5.1967
שידור לקראת מלחמת ששת הימים

שידור לקראת מלחמת ששת הימים

בתאריך 28.5.1967
שידור לקראת מלחמת ששת הימים

שידור לקראת מלחמת ששת הימים

בתאריך 3.6.1967
שידור לקראת מלחמת ששת הימים

שידור לקראת מלחמת ששת הימים

בתאריך 1.6.1967
שידור לסיכום יום הקרבות השני במלחמת ששת הימים

שידור לסיכום יום הקרבות השני במלחמת ששת הימים

בתאריך 6.6.1967
שידור לסיכום יום הקרבות הראשון במלחמת ששת הימים

שידור לסיכום יום הקרבות הראשון במלחמת ששת הימים

בתאריך 5.6.1967
שידור לסיכום הניצחון הישראלי בימי הקרבות המכריעים במלחמת ששת הימים

שידור לסיכום הניצחון הישראלי בימי הקרבות המכריעים במלחמת ששת הימים

בתאריך 9.6.1967
שידור במהלך יום הקרבות השני במלחמת ששת הימים

שידור במהלך יום הקרבות השני במלחמת ששת הימים

בתאריך 6.6.1967
1 2 3

קרדיטים ותודות מיוחדות: ארכיון רשות השידור, תאגיד השידור הציבורי, ארכיון AP