תמונת האלוף חיים הרצוג

תמונת האלוף חיים הרצוג

ראשי המדינה והצבא לאחר מלחמת ששת הימים

ראשי המדינה והצבא לאחר מלחמת ששת הימים

למטה חיים הרצוג, בשנת 1967, צילום: משה מילנר
ראש הממשלה דוד בן גוריון ואלוף משנה חיים הרצוג, בשנת 1951

ראש הממשלה דוד בן גוריון ואלוף משנה חיים הרצוג, בשנת 1951

חיים הרצוג, עם חבריו לצבא הבריטי

חיים הרצוג, עם חבריו לצבא הבריטי

עיטוריו הצבאיים של חיים הרצוג

עיטוריו הצבאיים של חיים הרצוג

עטיפת תקליט שידוריו של חיים הרצוג

עטיפת תקליט שידוריו של חיים הרצוג

לאחר שחרור ירושלים עם משה דיין ועוזי נרקיס

לאחר שחרור ירושלים עם משה דיין ועוזי נרקיס

כראש המודיעין הצבאי, בשנת 1949

כראש המודיעין הצבאי, בשנת 1949

1 2 3 4

קרדיטים ותודות מיוחדות: לשכת העיתונות הממשלתית