אלוף משנה חיים הרצוג

אלוף משנה חיים הרצוג

אלוף משנה חיים הרצוג בתצפית

אלוף משנה חיים הרצוג בתצפית

אלוף חיים הרצוג בביתו

אלוף חיים הרצוג בביתו

אימון בהגנה

אימון בהגנה

אורה וחיים הרצוג, 1961

אורה וחיים הרצוג, 1961

בשנת 1961
1 2 3 4

קרדיטים ותודות מיוחדות: לשכת העיתונות הממשלתית