בני המשפחה

אורה הרצוג

אורה הרצוג

בני הזוג אבן (במרכז) לצד אורה וחיים הרצוג

סוזי ואבא אבן

ילדיו של חיים הרצוג

ילדיו של חיים הרצוג

הרבנית שרה הרצוג

הרבנית שרה הרצוג

הרב שמואל יצחק הילמן

הרב שמואל יצחק הילמן

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

יעקב הרצוג

יעקב הרצוג

ילדיו של חיים הרצוג