צו המושל הצבאי של הגדה המערבית
שנת פרסום: 1967

צו המושל הצבאי של הגדה המערבית

7 ביוני 1967
צו המשך מאת המושל הצבאי של הגדה המערבית
שנת פרסום: 1967

צו המשך מאת המושל הצבאי של הגדה המערבית

7 ביוני 1967
החלטת האומות המאוחדות
שנת פרסום: 1991

החלטת האומות המאוחדות

לביטול ההשוואה בין ציונות לגזענות כפי שנמסרה לנשיא הרצוג, 1991
מכתב הערכה מהרמטכ”ל, יגאל ידין
שנת פרסום: 1952

מכתב הערכה מהרמטכ”ל, יגאל ידין

עם סיום שירותו הצבאי של ידין, 1952
מכתב מינוי כממונה על הנציגות הצבאית בקנדה, 1953
שנת פרסום: 1953

מכתב מינוי כממונה על הנציגות הצבאית בקנדה, 1953

מכתב בדבר אפשריויות לקידומו של חיים הרצוג
שנת פרסום: 1954

מכתב בדבר אפשריויות לקידומו של חיים הרצוג

מאת האלוף צבי צור, 1954
מכתב הערכה מהרמטכ”ל משה דיין
שנת פרסום: 1954

מכתב הערכה מהרמטכ”ל משה דיין

עם סיום השליחות כנספח בארצות הברית, 1954
כתב המינוי לראש מטה פיקוד דרום
שנת פרסום: 1957

כתב המינוי לראש מטה פיקוד דרום

1 2 3