במועצת הביטחון של האו״ם

במועצת הביטחון של האו״ם

במועצת הביטחון של האומות המיוחדות לצד טוביה סער, 1978, משה מילנר.
אורה וחיים הרצוג עם מזכ״ל האו״ם

אורה וחיים הרצוג עם מזכ״ל האו״ם

קורט ולדהיים, 1976, יעקב סער.
1 2 3

קרדיטים ותודות מיוחדות: לשכת העיתונות הממשלתית